Kasa MDK Lubliniec nieczynna!

Informujemy, że w dniach 19 i 20 lipca Kasa Kina ,,Karolinka'' MDK Lubliniec będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Bilety zakupić można online na stronie www.bilety.mdk.lubliniec.pl. 


Zmiana godzin zamknięcia MDK

Dzień dobry. Informujemy, że w dniach 15 lipiec -18 lipiec 2023 r. Miejski Dom Kultury w Lublińcu i Kasa Kina ,,Karolinka'' MDK Lubliniec czynne są do godziny 19:00.

Galeria pod Glinianym Aniołem jest nieczynna w dniach 15 lipiec - 30 lipiec 2023 r.

Za utrudnienia przepraszamy.


Aktywizacja młodzieży w samorządach, rusza nabór!

Nawet po 15.000 zł dla organizacji młodzieżowych na ciekawe inicjatywy. Młodzież dysponuje potężnym potencjałem w wielu aspektach, ale nieodmiennie największym wyzwaniem, często okazuje się finansowanie swoich działań. Z raportu “Kondycja organizacji pozarządowych 2021”, badania Klon/Jawor wynika, że roczny budżet organizacji pozarządowej w 2020 roku wyniósł 26 tysięcy złotych. Aby ułatwić młodzieży wykorzystanie swojego potencjału, Fundacja New Europe Foundation organizuje konkurs regrantingowy “Aktywizacja Młodzieży w samorządach w województwach śląskim i małopolskim”. Jest to inicjatywa realizowana w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy, dzięki której rozdane zostanie 410 tys. zł na działania organizacji młodzieżowych.

Celem konkursu jest wsparcie działań zwiększających zaangażowanie i aktywność społeczną młodzieży w życiu publicznym. Organizacje młodzieżowe mogą ubiegać się o dofinansowanie od 10 000 zł do 15 000 zł. Nabór wniosków zaczyna się już 15.02.2023 i będzie trwać 30 dni, a o dofinansowanie ubiegać się mogą takie młodzieżowe organizacje, jak młodzieżowe rady i sejmiki samorządu terytorialnego, samorządy uczniowskie, studenckie i doktoranckie oraz inne organizacje studenckie i doktoranckie. Duża część takich organizacji nie posiada osobowości prawnej, w tym konkursie jednak nie stanowi to przeszkody, ponieważ w imieniu takich organizacji wniosek złożyć może patron, czyli organizacja patronacka. Najczęściej w tej roli występują organizacje pozarządowe, które swoim doświadczeniem są w stanie skutecznie pomagać w rozwoju i realizacji inicjatywy. W ramach inicjatywy organizowane będą również warsztaty i szkolenia dla uczestników. Organizacje nauczą się promować swoje działania, dowiedzą się, jakie są zasady finansowania i sprawozdania projektowego oraz zapoznają się ze sposobem na prowadzenie dokumentacji w projektach.

Do dyspozycji przez cały okres trwania projektu będą również pracownicy New Europe Foundation, którzy odpowiedzą na pytania i rozwieją ewentualne wątpliwości. Szczegóły dotyczące inicjatywy dostępne są na stronie internetowej: https://mlodziaktywni.com/ oraz na profilu projektu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/mlodziaktywniwsamorzadach

Aktywizacja młodzieży w samorządachAktywizacja Młodzieży w samorządach


Nowa oferta pracy

oferta pracyTa oferta pracy jest naprawdę ciekawa. Szukamy osoby do naszego zespołu!

Lubisz pisać i wychodzi Ci to całkiem dobrze? Masz doświadczenie w prowadzeniu Facebooka i Instagrama?  Znasz podstawy obsługi systemów CMS, takich jak WordPress? Chciałbyś pracować w kulturze? Jeśli na większości z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, zajrzyj na stronę: pod tym linkiem 

Nabór potrwa do 15 listopada 2022 roku.


Zapytanie ofertowe – wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia

Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza do składania ofert na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną podczas koncertu plenerowego w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec w dniu 25.09.2022 roku.

Pliki do pobrania:

Zapytanie - koncert plenerowy >>tutaj<<

Załącznik 1 >>tutaj<<

Załącznik 2 >>tutaj<<

Załącznik 3 >>tutaj<<

Załącznik 4 >>tutaj<<


Broszura prawna [ogłoszenie społeczne]

Przekazujemy komunikat Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA:

Istnieją różnice między polskimi przepisami karnymi i wykroczeniowymi, a przepisami ukraińskimi. Różnice te mają bardzo istotne znaczenie dla milionów uchodźców, którzy przebywają w Polsce od początku wojny. Prosimy o zapoznanie się z broszurami prawnymi.

Відмінності між польським та українським кримінальним та правопорушним нормами

PIERWSZEŃSTWO PIESZYCH / ПІОРИТЕТ ДЛЯ ПІШОХОДІВ >>tutaj<<

WYSOKOŚĆ MANDATU ZA STWORZENIE NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI NA DRODZE / РОЗМІР ШТРАФУ ЗА СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ДОРОЗІ >>tutaj<<

WYSOKOŚĆ MANDATU ZA NIEUPRZĄTNIĘCIE ODCHODÓW PO PSIE / РОЗМІР ШТРАФУ ЗА НЕПРИБИРАННЯ СОБАЧОГО ПОСЛІДУ >>tutaj<<

 

 

 


Nieodpłatna mediacja [ogłoszenie społeczne]

Przekazujemy komunikat Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA:

CO TO JEST MEDIACJA?
Mediacja to próba doprowadzenia do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy udziale mediatora, który wspiera przebieg rozmów i pomaga wypracować porozumienie. Mediacja ułatwia rozwiązanie konfliktu drogą bez przemocy oraz jest narzędziem prowadzącym do ugodowego zażegnania sporu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI W PUNKTACH NPP i NPO?
Każda osoba, która złoży oświadczenie na piśmie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

CELE MEDIACJI:

 • Stworzenie stronom warunków do wzajemnego porozumienia;
 • Podjęcie próby zakończenia konfliktu w sposób ugodowy;
 • Poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań możliwych do zastosowania;
 • Realizacja zasady win/win, każda ze stron konfliktu czuje się wygrana;
 • Złagodzenie i wygaszenie sporu

POWIAT LUBLINIECKI

Zapisy pod numerem telefonu: 530-119-072 lub poprzez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO MEDIACJI W PUNKTACH NPP i NPO?

 • Osoba, która chce skorzystać z mediacji, powinna skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu telefonicznie pod nr tel. 530-119-072 w godzinach pracy urzędu lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy w celu umówienia wizyty u mediatora.
 • Osoba wraz ze stroną przeciwną stawiają się na umówiony termin we wskazanym punkcie NPP lub NPO.
 • Postępowanie mediacyjne rozpoczyna się od spisania umowy mediacyjnej oraz wniosku o przeprowadzenie mediacji.
 • Mediator rozpoczyna postępowanie mediacyjne, wskazuje zasady obowiązujące w mediacji.
 • Mediator udziela głosu stronom, w celu poznania źródła problemu, stanowisk stron.
 • Mediator może zaproponować stronom sposoby rozwiązania konfliktu, a także w przypadku konieczności przemyślenia założeń ugody mediator może zaproponować stronom, aby umówiły się na następny termin spotkania mediacyjnego.
 • Mediator, po dojściu do porozumienia przez strony konfliktu, proponuje pomoc w sporządzeniu projektu ugody na piśmie oraz sporządza protokół ze spotkania mediacyjnego.
 • Strony mogą wysłać spisaną ugodę wraz z protokołem do właściwego Sądu w celu jej zatwierdzenia.
 • Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną na równi z ugodą zawartą bezpośrednio przed Sądem.
 • Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez Sąd stanowi tytuł egzekucyjny, który podlega wykonaniu w drodze egzekucji komorniczej.

UWAGA!

Z nieodpłatnej mediacji świadczonej w punktach NPO i NPP zostały wyłączone sprawy, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Informacja w formacie pdf >>tutaj<<

 


Zapytanie ofertowe na przewóz Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec na trasie Lubliniec – Lloret de Mar (Hiszpania) – Lubliniec

Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza do składania ofert na przewóz Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec na trasie Lubliniec – Lloret de Mar (Hiszpania) – Lubliniec w okresie 12-17.09.2022 r.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13 lipca 2022r. do godz. 12:00 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.

Zapytanie >>tutaj<<


Zapytanie ofertowe – wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia i hali namiotowej

Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza do składania ofert na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną oraz ustawienie hali namiotowej podczas imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej na Stadionie Miejskim w Lublińcu w dniach 3-5.06.2022 roku.

Zapytanie ofertowe >>>tutaj<<<

Załącznik nr 1 >>>tutaj<<<

Załącznik nr 2 >>>tutaj<<<

Załącznik nr 3 >>>tutaj<<<

Załącznik nr 4 >>>tutaj<<<

Załącznik nr 5 >>>tutaj<<<

Załącznik nr 6 >>>tutaj<<<

Załącznik nr 7 >>>tutaj<<<

Załącznik nr 8 >>>tutaj<<<

Załącznik nr 9 >>>tutaj<<<

Załącznik nr 10 >>>tutaj<<<

Załącznik nr 11 >>>tutaj<<<

Załącznik nr 12 >>>tutaj<<<

 


Ogłoszenie - świadczenie usługi w zakresie usług ochrony osób i mienia podczas

Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza do składania propozycji świadczenia usługi w zakresie ochrony osób i mienia wraz z rozstawieniem i złożeniem płotków zaporowych podczas imprez plenerowych w ramach obchodów Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca.

Ogłoszenie oraz formularz ofertowy do pobrania poniżej:

Link do ogłoszenia >>>tutaj<<<

Formularz ofertowy >>>tutaj<<<