Zapytanie ofertowe – przewóz Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec oraz Mażoretek na trasie Lubliniec – Świecie (86-100)– Lubliniec

Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza do składania ofert na przewóz Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec oraz Mażoretek na trasie Lubliniec – Świecie (86-100)– Lubliniec.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23 maja 2024 r. do godz. 10:00 na adres mail: kino@mdk.lubliniec.pl.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Umowa

Zalacznik-nr-1 do oferty

Zalacznik-nr-2 do oferty