Polityka prywatności dotycząca treści zamieszczanych w serwisach internetowych Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, wykorzystywania plików cookies, przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej oraz w mediach społecznościowych.
Miejski Dom Kultury w Lublińcu (dalej MDK) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.mdk.lubliniec.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron MDK. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony MDK nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony MDK. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią MDK. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Statystyki korzystania z usług

W celu poprawy jakości swoich usług MDK przetwarza informacje statystyczne dotyczące:

 • korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzonego czasu na poszczególnych podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej;
 • korzystania z fanpage’a, w tym celu administrator korzysta z narzędzi dostarczonych przez Facebooka;
 • korzystania z formularza kontaktowego online;
 • plików cookies lub innych podobnych technologii.

Mechanizm cookies na stronach internetowych MDK

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwis.. Pliki cookies stosowane w serwisach MDK nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis Miejskiego Domu Kultury zawiera odnośniki do innych stron WWW, w tym Facebook, Youtube, Instagram. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego MDK.

MDK przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia korzystania im z fanpage’a. MDK posiada informacje o:

 • polubieniu fanpage’a;
 • aktywności na fanpage’u;
 • treści komentarzy i postów zamieszczonych przez użytkowników.

Realizacja kontaktu z użytkownikami – Messenger

W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem, administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez administratora w innych miejscach niż Facebook.

Usługi świadczone drogą elektroniczną – formularz kontaktowy online

Udzielenie odpowiedzi, załatwienie sprawy treść korespondencji oraz informacje o kontakcie przetwarzane są przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych usługach.

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

MDK przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

 • umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu
 • z adresatami;
 • dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
 • przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;
 • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Działania marketingowe i PR administratora

Na stronie internetowej oraz na fanpage’u MDK może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach, usługach oraz imprezach, które organizuje lub w których bierze udział.

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji usług na rzecz administratora, takich jak hostingu, usługi IT, usług prawnych i doradczych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.