Zespół Pieśni i Tańca ,,Halka’’ Ambasadorem Miasta Lublińca 2024!

W sobotni wieczór 20 stycznia 2024 podczas Koncertu Noworocznego na scenie Miejskiego Domu Kultury pojawili się wyjątkowi goście.  Przyznane zostały  Odznaki Honorowe ,,Zasłużony dla województwa śląskiego’’ oraz Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca w dziedzinie kultury. Tytuł Ambasadora Miasta Lublińca został przyznany Zespołowi Pieśni i Tańca ,,Halka’’.

Na dobry początek na scenie Zespół Pieśni i Tańca ,,Halka’’ otrzymał odznakę honorową przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Początki ,,Halki’’ sięgają 1948 roku. Od 2023 roku Zespół Pieśni i Tańca ,,Halka’’ działa jako sekcja w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu. Instruktorem prowadzącym sekcję jest Krystian Olszowski. Zespół pełni rolę animatora życia kulturalnego w naszym mieście, pielęgnującego tradycje muzyczne folkloru śląskiego oraz innych regionów, promującego tym samym Lubliniec na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Obecnym prezesem stowarzyszenia jest Pan Jan Mańka. W tamtym roku zespół obchodził 75-lecie działalności. Dzięki tym wszystkim zasługom, Zespół Pieśni i Tańca ,,Halka’’ pojawił się tego wieczoru ponownie na scenie podczas przyznania Tytułu Ambasadora Lublińca 2024. Serdecznie gratulujemy tego osiągnięcia!

Następnie przyszedł czas na wręczenie odznak honorowych ,,Zasłużony dla województwa śląskiego’’ wręczyła Pani Lucyna Ekkert, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Otrzymali je:

Kazimierz Bromer, długoletni, honorowy działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Przewodnik terenowy i krajowy oraz instruktor tych dziedzin. Organizował liczne rajdy turstyczne, wytyczał szlaki piesze. Jego zasługą jest opracowanie dokumentacji dotyczącej warunków przyznawania Odznaki Krajoznawczej Ziemi Lublinieckiej i Odznaki Krajoznawczej im. Św. Edyty Stein. Jest organizatorem spacerów pod nazwą ,,Piękny, dawny Lubliniec’’.

Sylwin Bechcicki, współzałożyciel i od ponad 30 lat prezes Oddziału Towarzystwa Edyty Stein w Lublińcu, działacz społeczny i chrześcijański. Od wielu lat zaangażowany w propagowanie kultu świętej, ogromne zasługi podczas tworzenia muzeum ,,Pro memoria Edith Stein’’.

Ksiądz Antoni Zając, wieloletni proboszcz parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża, duszpasterz Powiatowej Straży Pożarnej. Ma za sobą dwie kadencje dziekana dekanatu lublinieckiego. Działacz społeczny i chrześcijański.

Po wręczeniu zaszczytnych tytułów, na scenie pojawili się razem z Burmistrzem Miasta Lublińca Edwardem Maniurą pojawili się Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca Anna Jonczyk-Drzymała oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Gabriel Podbioł, którzy wręczyli Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca w dziedzinie kultury.  Przyznane one zostały:

Julii Sekulskiej, młodej skrzypaczce z Lublińca, laureatce ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. swoimi występami uświetnia różnorodne uroczystości i wydarzenia w Lublińcu i okolicach, uczestniczy w akcjach kulturalnych, także o charakterze charytatywnym.

Grażynie Kempie, nauczycielce języka polskiego z 34 – letnim stażem.  Jest inicjatorką i realizatorką utworzenia śląskiej klasopracowni regionalnej, współorganizuje Miejski Konkurs Regionalny Poezji, Gwary i Piosenki Śląskiej pt. „Lubi mi się tu… mieszkać”, współpracuje ze Stowarzyszeniem  Zespołu Pieśni i Tańca „Halka” w zakresie realizacji zadań z edukacji regionalnej.

Tomaszowi Onyskowi, muzyk orkiestrowy, kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej w Ciasnej, pedagog (nauczycielem klasy trąbki  i eufonium w PSM I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu, instruktor w MDK w Lublińcu – instrumenty dęte), trębacz występujący jako solista na koncertach na scenach lublinieckich i na terenie Polski, kompozytor Fanfary Lublinieckiej.

Marianie Owczarz, solistka – organistka, solistka – pianistka,  kameralistka (duet fortepianowy z panią Liubov Nazarovą), akompaniatorka Chóru Św. Cecylii  przy parafii Św. Mikołaja w Lublińcu oraz akompaniatorka wirtuozów występujących na lublinieckich scenach.

Następnie nagrody otrzymali nominowani przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu:

Mariusz Klama, doświadczony pracownik Działu Organizacji Imprez Miejskiego Domu Kultury zajmujący się od 1993 roku technicznymi aspektami związanymi z produkcją wydarzeń kulturalnych. W 2023 roku Mariusz Klama odpowiadał za przygotowanie i nadzór techniczny nad realizacją największych wydarzeń organizowanych przez Miejski Dom Kultury, takich jak: spektakl „Kultura na zdrowie” z okazji 60-lecia Miejskiego Domu Kultury, widowisko słowno-muzyczne z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”, widowisko słowno-muzyczne „Nic dwa razy się nie zdarza” w wykonaniu artystów MDK.

Katarzyna Suchara, długoletni instruktor Studia Piosenki Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu. W 2023 roku Katarzyna Suchara była odpowiedzialna za scenariusz, reżyserię oraz koncepcję muzyczną widowiska słowno-muzycznego „Nic dwa razy się nie zdarza” inspirowanego życiem i poezją Wisławy Szymborskiej oraz za przygotowanie wokalne dzieci
i młodzieży uczestniczących w zajęciach Studia Piosenki Miejskiego Domu Kultury między innymi do: 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, VI edycji Powiatowego Konkursu Piosenki „Koszęcińska Kuźnia Talentów”, koncertu z okazji Dnia Dziecka z MDK, Festynu u „Oblat”, festynu na 60 urodziny MDK, koncertu na zakończenie wakacji, widowiska słowno-muzycznego „Nic dwa razy się nie zdarza” oraz koncertu podczas „Spotkania
z Mikołajem” na Rynku Miejskim.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy nagród i osiągnięć, które w tak znaczący sposób wpłynęły na rozwój naszego miasta.  Życzymy kolejnych sukcesów w działaniu na rzecz życia kulturalnego i promowania Lublińca.

Zobaczcie fotorelację