Zajęcia wakacyjne „Uwaga! Odjazd!” // regulamin i zgody

Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć oraz wypełnienie niezbędnych zgód. Dostarczenie ich do MDK jest warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach.

REGULAMIN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH „UWAGA! ODJAZD! Podróże po polskiej kulturze” – kliknij, żeby otworzyć/pobrać

Zgody na udział dziecka w zajęciach wersja PDF – kliknij, żeby otworzyć/pobrać

Zgody na udział dziecka w zajęciach wersja edytowalna – kliknij, żeby pobrać