Za nami burzliwe obrady jury

obrady juryPonad 600 prac przybyło do MDK na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Uliczki, kamieniczki, zakamarki”.  Jury debatowało dziś nad wyłonieniem zwycięzców. Decyzja nie była łatwa.

Za nami burzliwe obrady jury. W jego składzie znaleźli się wspaniali lublinieccy malarze: Tomasz Lubaszka Aleksandra Herbowska-Matera oraz graficzki: Martyna Gadaszewska i Monika Klimza-Gryc.

Zadanie było niezwykle trudne, gdyż nadesłane prace są przepiękne. Wysoki poziom zauważono zwłaszcza młodszych grupach wiekowych. Zachwyt jurorów nie miał końca.

– Każdy konkurs stanowi kłopot dla jurorów, bo prac jest więcej niż nagród. W dodatku jurorzy kierują się swoimi preferencjami – stwierdził Tomasz Lubaszka.

– Mamy zupełnie różną wrażliwość. Jedni zwracają uwagę na walory malarskie, inni na graficzne. Cieszymy się więc, że grono jury jest szersze – dodała Aleksandra Herbowska-Matera.

Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. A to już 27 października o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury!

Do konkursu zaproszeni zostali twórcy z całej Polski, aby pokazali swoje ulubione miejsca – te, które wyróżniają się nietuzinkową architekturą lub są po prostu bliskie ich sercom. Zadaniem konkursu było rozbudzanie miłości i pasji do własnej „małej ojczyzny”, a także świętowanie 750-lecia Lublińca.

Dziękujemy, że tak licznie wzięliście udział w naszym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Uliczki, kamieniczki, zakamarki”. To dla nas wielka radość!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji >>tutaj<<