Wciąż trwają zgłoszenia w XVII Konkursie na Świąteczną Pisankę Wielkanocną

Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza do udziału w konkursie. Prace można składać do 11 marca 2024 roku.

Udział wziąć może każdy: dzieci, młodzież i dorośli. Uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę wykonaną w dowolnej technice. Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można obejrzeć w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem następującego podziału na grupy wiekowe:

I grupa – przedszkole

II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI

IV grupa – szkoła podstawowa klasy VII-VIII

V grupa – dorośli.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie mdk.lubliniec.pl.