,,Kultura na zdrowie’’ hasłem 60 lecia MDK Lubliniec

Korzystajmy z kultury, by czuć się lepiej! Potwierdzone naukowo! Miejski Dom Kultury w Lublińcu działa od 1963r. i w tym roku obchodzi 60 lecie swojej działalności. Chcemy ten czas spędzić wspólnie z Wami, bo razem lepiej i raźniej. Niech kultura wszystkim wyjdzie na zdrowie.

A skąd wiadomo, że kultura działa tak pro zdrowotnie? Czy są na to jakieś dowody? Zgodnie z publikacją Larsa Thiela pt. ,, Zostaw dramat na scenie: Efekt uczestnictwa w kulturze na zdrowie’’  ma ona korzystny wpływ na stan naszego zdrowia. Autor podkreśla, ze stwierdzenie to poparte jest kompleksowymi badaniami, eksperymentami i równaniami. Zgodnie z przeprowadzoną przez badacza analizą postawiono wnioski, że udział w wydarzeniach kulturalnych minimum raz w miesiącu poprawia stan naszego samopoczucia w porównaniu gdybyśmy rzadziej odwiedzali miejsce związane z kulturą. Co za tym idzie korzystanie z kultury pozytywnie wpływa na to jak się czujemy. Kultura pomaga budować więzi i relacje międzyludzkie. Dzięki niej stajemy się bardziej wrażliwi na emocje innych i umiemy lepiej je odczytać co wpływa korzystnie na komunikację w społeczeństwie.

Działalność Miejskiego Domu Kultury Lubliniec skupiona jest na działaniach edukacyjno-artystycznych. Dla mieszkańców naszego miasta większość zajęć  jest bezpłatna. Dzięki temu nikt nie jest wykluczony z możliwości udziału i bycia członkiem sekcji w MDK Lubliniec. Zgodnie z zaleceniami płynącymi z publikacji, chcemy aby każdy mógł przynajmniej raz w miesiącu uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym. Odpowiedzią na to jest wymyślona przez nas zabawa ,,12 sposobów na zdrowie’’. Skoro kultura to zdrowie, a są jej różne formy chcemy, aby każdego miesiąca inny sposób zaciekawił Was i zainspirował do tego, aby zacząć śmiało konsumować kulturę i zobaczyć jak wiele korzyści z niej płynie. Świętujcie razem z nami ten wyjątkowy dla nas rok. ,,12 sposobów na zdrowie’’ to akcja, dzięki której razem będziemy zażywać kultury na zdrowie.Grafika przedstawiająca hasło ,,Kultura na zdrowie'' hasłem 60lecia MDK Lubliniec