Folkowy klimat unosił się w powietrzu. Pierwsze spotkanie Zespołu Pieśni i Tańca ,,Halka’’ w MDK Lubliniec

Pierwsze spotkanie Zespołu Pieśni i Tańca ,,Halka'' MDK LubliniecPoniedziałkowy wieczór na sali baletowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu upłynął w folkowym klimacie. 6 lutego 2023 roku o godzinie 18.00 odbyło się spotkanie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca ,,Halka’’. Od 2023 roku zespół działać będzie pod skrzydłami MDK Lubliniec. Rok ten jest wyjątkowy dla zespołu gdyż obchodzi on 75-lecie istnienia.

Poniedziałkowe spotkanie można zaliczyć do wyjątkowo udanych. Frekwencja była naprawdę wysoka. Oprócz członków zespołu na czele z prezesem Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca “Halka” Janem Mańką pojawiły się także nowe osoby chętne, aby rozpocząć swoją przygodę z folklorem. Wszystkich zebranych powitała Agata Woźniak-Rybka, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu razem z Krystianem Olszowskim, byłym tancerzem ZPiT “Śląsk” oraz grup artystycznych działających w Cieszynie i Krakowie, a od stycznia instruktorem i choreografem Zespołu Pieśni i Tańca ,,Halka’’. Na prezentacji multimedialnej Krystian Olszowski przedstawił plan pracy zespołu na najbliższe miesiące. Priorytetem w działaniach będzie przygotowanie się do uroczystości związanych z obchodzeniem przez zespół jubileuszu 75-lecia. Ważną kwestią będzie także systematyczne prowadzenie warsztatów tanecznych i wokalnych dla dzieci oraz młodzieży. Oprócz tego, instruktor zespołu podkreślił, że naszym zadaniem jest zainteresować młode pokolenie folklorem oraz zachęcenie do tego, aby stać się członkiem ,,Halki’’. Na spotkaniu pojawił się także Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura. W swojej wypowiedzi podkreślił, że ,,Halka’’ jest ważnym elementem folkloru w Lublińcu i warto powalczyć mimo trudności o to, żeby odzyskała swoją świetność. Całe to przedsięwzięcie ma dużą szansę na powodzenie, wymaga jednak dobrej komunikacji i współpracy pomiędzy podmiotami. Jeśli zaplanowane na wrzesień nabory do poszczególnych grup wiekowych przebiegną pomyślnie, Zespół Pieśni i Tańca ,,Halka’’ jubileuszowy rok planuje zakończyć Koncertem Świątecznym. Po części oficjalnej nadszedł czas na warsztaty. Krystian Olszowski zaproponował aby rozpocząć je wspólnym śpiewem. Wśród zgromadzonych wywołało to pozytywny odzew. Większość pamiętała słowa pieśni i wesoło rozpoczęli nucenie przy akompaniamencie pana Michała Kościelnego, wybitnego muzyka, kompozytora i aranżera, który wiele lat bierze aktywnie udział w tworzeniu historii ,,Halki’’. Po wokalnej rozgrzewce instruktor zaprosił wszystkich do wspólnego tańca. Niezwykle żywo i entuzjastycznie zgromadzeni postawili pierwsze kroki. Na twarzach wielu zauważyć można było ogromną radość z tego, że znowu mogą zatańczyć i przypomnieć sobie dawne czasy. Warsztaty były dobrą zabawą, pokazały, że ,,Halka’’ jest nie tylko miłym wspomnieniem, ale również że znajduje się wciąż w sercach zgromadzonych. Mamy nadzieję, że optymizm, zaangażowanie i chęci nie znikną. Trzymamy mocno kciuki, aby Zespół Pieśni i Tańca ,,Halka’’ odrodził się na nowo. Niech folklor znowu żywo jest widoczny w Lublińcu.

Zobaczcie fotorelację ze spotkania Pierwsze spotkanie Zespołu Pieśni i Tańca ,,Halka'' MDK Lubliniec