Kolejny sukces MDK – dofinansowanie na realizację zadania

Grafika dotycząca dofinansowania w programie ,,EtnoPolska''Z radością informujemy, że Miejski Dom Kultury otrzymał 19 000 zł na realizację zadania w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska. Edycja 2023”. Jego celem strategicznym jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Do tegorocznej edycji programu zgłoszona została rekordowa liczba 2069 wniosków. Wyłoniono 345 beneficjentów.

Otrzymane środki przeznaczymy na przygotowanie widowiska jubileuszowego „75 lat Zespołu Pieśni i Tańca HALKA” i zostaną wykorzystane na wynagrodzenia instruktorów oraz zespołu muzycznego, obsługę techniczną, fotoreportaż, materiały na scenografię i tantiemy autorskie.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023.