Broszura prawna [ogłoszenie społeczne]

Przekazujemy komunikat Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA:

Istnieją różnice między polskimi przepisami karnymi i wykroczeniowymi, a przepisami ukraińskimi. Różnice te mają bardzo istotne znaczenie dla milionów uchodźców, którzy przebywają w Polsce od początku wojny. Prosimy o zapoznanie się z broszurami prawnymi.

Відмінності між польським та українським кримінальним та правопорушним нормами

PIERWSZEŃSTWO PIESZYCH / ПІОРИТЕТ ДЛЯ ПІШОХОДІВ >>tutaj<<

WYSOKOŚĆ MANDATU ZA STWORZENIE NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI NA DRODZE / РОЗМІР ШТРАФУ ЗА СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ДОРОЗІ >>tutaj<<

WYSOKOŚĆ MANDATU ZA NIEUPRZĄTNIĘCIE ODCHODÓW PO PSIE / РОЗМІР ШТРАФУ ЗА НЕПРИБИРАННЯ СОБАЧОГО ПОСЛІДУ >>tutaj<<