Zaprojektuj nowe logo dla lublinieckiej orkiestry! [aktualizacja]

Zdjęcie, kapelmistrz orkiestry mówi do publicznościOd stycznia 2021 nasza Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, będzie funkcjonować pod nową nazwą: Miejska Orkiestra Dęta Lubliniec. Mała zmiana, a jakże ważna. Za tą zmianą idą kolejne – nowe mundury czy… nowa identyfikacja wizualna. Zapraszamy grafików, artystów, uczniów i studentów szkół artystycznych do stworzenia nowego logo orkiestry.  Nagroda dla zwycięzcy konkursu – 1500 zł!

Nowy znak graficzny – logo Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec ma być podstawą identyfikacji wizualnej orkiestry. Będzie widniał na mundurach, wyposażeniu orkiestry, będzie funkcjonował w materiałach promocyjnych związanych z zespołem. Nowy znak graficzny powinien m.in. kojarzyć się muzycznie, być nowoczesny i czytelny.

Jury konkursu, w skład którego będą wchodzić zarAneks nr 1 do Regulaminu konkursu na logo miejskiej orkiestry dętej w Lublińcuówno reprezentanci orkiestry, jak i projektanci grafiki użytkowej, oceniać będzie oryginalność pomysłu, kolorystykę, estetykę i łatwość użytkowania. Osoba, która zaprojektuje zwycięskie logo otrzyma nagrodę 1500 zł.

Nasze twórcze zaproszenie kierujemy szczególnie do projektantów graficznych, uczniów i studentów szkół artystycznych, artystów. Jednocześnie w konkursie może wziąć udział każda osoba, która jest w stanie stworzyć projekt zgodny z wytycznymi. 😉

REGULAMIN KONKURSU I FORMULARZEM ZGŁOSZENIA – wersja PDF

REGULAMIN KONKURSU I FORMULARZ ZGŁOSZENIA – wersja edytowalna

ANEKS DO REGULAMINU – prosimy o zapoznanie się z jego treścią

Prace konkursowe należy dostarczyć do 20 grudnia 2020 w wersji elektronicznej na e-mail: kontakt@mdk.lubliniec.pl, gdzie wersja elektroniczna powinna zawierać plik w formacie PDF oraz PNG.

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 23 grudnia 2020 na stronie www.mdk.lubliniec.pl