Specjalista pilnie poszukiwany! Dołącz do naszego zespołu :)

Pilnie poszukujemy specjalisty, który pomoże nam w koordynowaniu projektów związanych z Kinem „Karolinka” i sekcjami 🙂

Wymagane:

  • wykształcenie średnie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
  • dobra znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej oraz urządzeń biurowych.

Zakres obowiązków:

  • kasa MDK – obsługa klientów kasy, sprzedaż biletów, udzielanie informacji na temat działalności i oferty MDK,
  • koordynacja projektów kulturalnych sekcji,
  • organizacja widowni.
  • reklama kina i sekcji,
  • wsparcie w bieżącej pracy kina.

Szczegółowe informacje i informacje o dokumentach dostępne są w ogłoszeniu rekrutacyjnym: nabór na specjalistę w MDK

Niezbędne dokumenty należy złożyć do 31 maja!