Rytmika – zastępstwo!

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia z rytmiki. Od 17 października do 21 listopada zajęcia w zastępstwie pani Sabiny poprowadzi pani Anna Olszowska. Termin zajęć pozostaje bez zmian – zapraszamy w czwartki od godziny 16.00 (pierwsza grupa) i od godziny 17.00 (druga grupa).