Piknik z Produktem polskim

Zapraszamy na Piknik z Produktem Polskim, który odbędzie się w dniu 10.06.2023 od godziny 16:00Kochanowicach -Plener za GCKiI. W trakcie pikniku odbędzie się I etap konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – Bitwa Regionów.

Jednocześnie informujemy, że podczas wydarzenia będą mogli zaprezentować się lokalni producenci żywności, rękodzielnicy, KGW, szkółki ogrodnicze itp. Osoby chętne do wystawienia się podczas pikniku proszone są o nawiązanie kontaktu z Gminnym Centrum Informacji w Kochanowicach (pod numerem telefonu: 34 3533-215; 536 715 100, mail: gckii.kochanowice@wp.pl) lub z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie (696 842 631). Zgłaszać można się do wtorku: 06.06.2023.

Plakat ,,Piknik z produktem polskim''