MDK na 5 miejscu w wynikach naboru „Infrastruktura domów kultury”

Cudowna wiadomość! Będziemy realizować zadanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Infrastruktura domów kultury”! Na ten cel otrzymaliśmy 53 tys. zł. Wyniki naboru mówią jasno: Miejski Dom Kultury w Lublińcu jest na 5 miejscu wśród przyjętych do dofinansowania wniosków.

Zakupimy instrumenty dla Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec oraz sprzęt multimedialny. Cieszcie się razem z nami!