Kolejne dofinansowanie na realizację zadania przez MDK

Dzielimy się naszą radością! Otrzymaliśmy 21 tys. na realizację zadania w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „??????? – ???????????. ?????? ????”. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa.

Otrzymane środki przeznaczymy na wystawienie spektaklu plenerowego „???????? ??????” w wykonaniu aktorów Teatr Po Pracy. Jego reżyserem jest Agnieszka Raj-Kubat. Opowiada losy rodziny żydowskiej z uwzględnieniem sylwetki patronki naszego miasta, Edyty Stein. To właśnie tutaj, do Lublińca, przyjeżdżała odwiedzać swoich dziadków i krewnych. Dlatego w roku obchodów jubileuszu 750-lecia naszego miasta nie mogło zabraknąć „???????? ??????”. Spektakl zostanie wystawiony w Lublińcu oraz Wrocławiu, w którym ogłoszono rok 2022 ?????? ????? ?????. Celebrujemy 80. rocznicę śmierci tej niesamowitej kobiety, patronki Lublińca i całej Europy.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022.