Już dziś wernisaż wystawy poświęconej Józefowi Gorgoszowi

Rzeźby Józefa Gorgosza po raz pierwszy wystawione zostały w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu w 1972 roku. Zanim jednak zaczął tworzyć, dał się poznać jako wynalazca. Dla Gminnej Spółdzielni, w której pracował, zbudował maszynę do mechanicznego workowania zboża. Później skonstruował magiel dla żony oraz piłę mechaniczną do cięcia bali lipowych, które wykorzystywał w twórczości. Własnymi siłami wybudował dom w Lublińcu przy ulicy Biała Cegielnia, której nazwę sam wymyślił.

Józefa Gorgosza fascynował człowiek i jego życie codzienne. Temat ten przejawiał się w jego pracach: „Zbiór owoców”, „W kuźni”, „Kapela”, „W karczmie”. Nazywany był artystą ludowym. W swoich dzieciach rozpalał pasję do sztuki. Tworzył razem z synem, Jerzym, a ich dzieła wystawiane były w całej Polsce.

Zapraszamy na wernisaż dziś o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury.