INFORMACJA

Agencja MEG-ART SHOW – organizator występu Kabaretu Młodych Panów „Lany Poniedziałek” informuje, że planowane wydarzenie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021.

Agencja zapoznała się z procedurami przestrzegania obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego (akceptacji wytycznych, przestrzegania reżimu sanitarnego czy dystansu społecznego) nałożonych na organizatora w czasie epidemii COVID-19. Osobiście będzie przez czas trwania imprezy nadzorować, weryfikować i egzekwować wymogi higieniczno-sanitarne z zachowaniem wszelkich ustalonych procedur.

Treść oświadczenia