Formularz kontynuacji zajęć w sekcjach

Na horyzoncie pojawia się wrzesień, a z nim – zajęcia w sekcjach MDK! Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczały na zajęcia w poprzednim roku, osoby pełnoletnie, które korzystały z tych zajęć mogą już wypełnić deklarację kontynuacji.

Wypełnienie i oddanie takiej deklaracji daje gwarancję dalszego rozwijania artystycznych umiejętności pod okiem instruktorów MDK.

Deklarację należy pobrać, wydrukować, wypełnić i przynieść do sekretariatu MDK.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania deklaracji, mogą pobrać ją w MDK.