Dofinansowanie na realizację zadania przez MDK

Grafika mówiąca o wysokości przyznanego MDK Lubliniec dofinansowania przez Narodowe Centrum KulturyDzielimy się naszą radością! Otrzymaliśmy 25 000 zł na realizację zadania w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych. ?????? ???3”. Jego celem strategicznym jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Otrzymane środki przeznaczymy na przygotowanie widowiska słowno-muzycznego pt. „Nic dwa razy się nie zdarza” promującego poezję Wisławy Szymborskiej w roku poświęconym wybitnej noblistce. 

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023.