Zadanie w ramach Programu Rządowego „Infrastruktura domów kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miejski Dom Kultury w Lublińcu realizuje zadanie w ramach Programu Rządowego „Infrastruktura domów kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Na realizację zadania otrzymał dofinansowanie w wysokości  53 000 zł.

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Instytucją zarządzającą programem „Infrastruktura domów kultury” jest Narodowe Centrum Kultury.

W ramach zadania Miejski Dom Kultury w Lublińcu zakupi sprzęt nagłośnieniowy, fotograficzny, a także instrumenty dla Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec. Inwestycja pozwoli na podniesienie jakości wydarzeń kulturalnych, spektakli i koncertów. Sprzęt nagłośnieniowy umożliwi większą funkcjonalność, swobodę ruchu scenicznego, dobry technicznie przekaz sceniczny. Instrumenty i sprzęt fotograficzny pozwolą na realizację jednego z celów statutowych Miejskiego Domu Kultury, jakim jest edukacja, a także wesprą proces rozwijania pasji i talentów dzieci oraz młodzieży. Sprzęt fotograficzny przyczyni się także do lepszej promocji wydarzeń kulturalnych w lokalnych mediach.