Bezpłatna pomoc #dogmapomoc

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego, pomocy prawnej oraz mediacji.

Z pomocy mogą skorzystać wszyscy, także przedsiębiorcy.

Poniżej zamieszczamy informacje, w jaki sposób można zapisać się na poradę, jak porady funkcjonują podczas sytuacji zagrożenia epidemicznego, oraz w jaki sposób można uzyskać poradę będąc osobą ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo znajdą tutaj Państwo listę wszystkich punktów działających w powiecie lublinieckim świadczących nieodpłatnie pomoc.

Bezpłatna pomoc #dogmapomoc Bezpłatna pomoc #dogmapomoc