XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego "Biblioteka w działaniu – działanie w Bibliotece" , które pod patronatem Wojewody Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta Lublińca odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. (wtorek) w godz. 9.30 – 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9.

FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO to spotkanie o charakterze naukowym i integracyjnym, które ma swoją tradycję. I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego zorganizowane zostało w Częstochowie w dniu 23 marca 2005 roku, kolejne: w Bielsku-Białej (2006), Katowicach (2007, 2010. 2017), Rybniku (2008), Częstochowie (2009, 2014), Bielsku-Białej (2011), Cieszynie (2012), Sosnowcu (2013), Dąbrowie Górniczej (2015), Zabrzu (2016).
Podczas Forum spotykają się bibliotekarze bibliotek szkolnych, publicznych, naukowych, specjalistycznych i kościelnych oraz osoby związane z czytelnictwem i książką, by omawiać sprawy zawodowe, wymieniać doświadczenia i rozwiązywać bieżące problemy.

Tegoroczne Forum organizują: Miejski Dom Kultury w Lublińcu, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Filia w Lublińcu oraz Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. XIV Forum powstaje także przy współpracy z: Biblioteką Śląską w Katowicach, Regionalną Biblioteką w Karwinie (Republika Czeska), Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach, Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu oraz Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

Forum jest również wydarzeniem programu eTwinning: (europejska współpraca szkół). Informacje nt. Forum dostępne są na stronie: vforumbibliotekarzy.blogspot.com.