Zespół Pieśni i Tańca ,,Halka’’


Zespół Pieśni i Tańca ,,Halka’’ powstał aby podtrzymać regionalne zwyczaje, pieśni i tańce. Założony został w 1948 roku przez Józefa Kościelnego wraz z przyjaciółmi. W kronice zespołu czytamy ,,Był mroźny dzień – niedziela 1948 r., po południu zebrało się małe grono miłośników muzyki i pieśni
w osobach : Leon Karczewski, Leon Barton, Teofil Gałeczko, Józef Kościelny, Jan Lesik, Paweł Ciba, Paweł Drozdowski, Augustyn Demarczyk, Stanisław Owczarek w małej przytulnej kawiarence.’’ Podczas rozmów stwierdzono jednomyślnie, że istnieje konieczność ożywienia życia śpiewaczego
w mieście, a także podjęcia systematycznego i stałego pielęgnowania tradycji ludowych. Ze względu na ogromne zamiłowanie do tańca, teatru i śpiewu to właśnie Józef Kościelny był na czele zespołu. To pod jego kierownictwem zespół przeżywał rozkwit. 

W 1990 roku członkowie grupy powołali Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”, które dba
o rozwój zespołu. Pierwszym prezesem stowarzyszenia wybrany został Tadeusz Iwanina obecnie jest nim Jan Mańka. Od 2023 roku Zespół Pieśni i Tańca ,,Halka’’ działać będzie w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.

Zespół tworzy grupa amatorów, tancerzy i śpiewaków oraz muzyków, którzy z zaangażowaniem
i wytrwałością kontynuują tradycje ludowe, dając innym możliwość poznania pięknych ludowych pieśni i tańców. Repertuar zespołu obejmuje zróżnicowany zestaw śląskich pieśni i tańców ludowych, niestylizowanych piosenek gwarowych, a także żywe i kolorowe widowiska obyczajowe regionów: lubelskiego, rzeszowskiego, żywieckiego, krakowskiego i cieszyńskiego.

Zespół Pieśni i Tańca ,,Halka’’ posiada bogaty dorobek artystyczny. Znajduje się w nim 365 pieśni, 90 tańców, 130 utworów muzycznych oraz 25 sztuk teatralnych. Występował na scenach regionalnych, krajowych i zagranicznych, ale także przed kamerami telewizyjnymi prezentując z powodzeniem folklor i podtrzymując tradycje z nim związane. W uznaniu za zasługi w zachowaniu tradycji ludowych i ich popularyzację, zespół otrzymał liczne dyplomy, nagrody oraz odznaczenia.

 Harmonogram zajęć:

             Środa:

1 grupa (6-7 lat) 16:00-16:45

2 grupa (8-11 lat) 16:45-17:30

Grupa początkująca (młodzież i dorośli) 18:00-20:00

             Piątek: 

1 grupa (6-7 lat) 16:00-16:45

2 grupa (8-11 lat) 16:45-17:30

Młodzież i dorośli 18:00-20:00

 

 

 


Instruktor prowadzący

Krystian Olszowski

Choreograf, instruktor tańca, tancerz, miłośnik i propagator folkloru Pogórza Cieszyńskiego i Beskidu Śląskiego. Choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej,  kierownik artystyczny Zespołu Regionalnego Błędowice (2019-2021) oraz Zespołu Pieśni i Tańca Halka (2019-2020), tancerz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny (2013-2021). Absolwent studiów magisterskich Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na Kierunku Pedagogika Tańca. Ukończył studium Lidera kultury tradycyjnej i ruchu folklorystycznego organizowany przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.