Zajęcia plastyczne


Zajęcia plastyczne to szansa dla dzieci i młodzieży, którym w codziennych zajęciach brakuje przestrzeni na twórcze działania. W czasie zajęć wykorzystywane są różne formy plastyczne: malowanie, lepienie.

Uczestnicy zajęć pracują nad dziełami, które przedstawiają ich rozumienie zadanego tematu lub zajmują się własną twórczością. W każdym przypadku ograniczeniem jest tylko i wyłącznie wyobraźnia. Materiały do pracy są zapewnione przez Miejski Dom Kultury.

W trakcie zajęć swoim wsparciem i doświadczeniem służy instruktor. Zwieńczeniem całorocznej pracy jest wernisaż – Święto Młodej Sztuki.

Relacja z Święta Młodej Sztuki 2022 >>tutaj<<

Informacje organizacyjne

Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki

WTOREK

Grupa 1: 16:00-17:00
Grupa 2: 17:15-18:15
Grupa 3: 18:30-19:30

PIĄTEK

Grupa 4: 16:00-17:00
Grupa 5: (linoryt): 17:00-18:30


Instruktor prowadzący

Marzena Zając

Plastyk, pedagog, arteterapeuta, absolwentka m.in. studiów podyplomowych z zakresu plastyka. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnego rodzaju konferencjach, kursach,  warsztatach i szkoleniach.

Na co dzień nauczyciel plastyki. Popołudniami – uśmiechnięty instruktor sekcji plastycznych w Miejskim Domu Kultury.