Podział na grupy – zajęcia dla dzieci

Informujemy, że podział na grupy ustalony przez instruktorów jest dostępny w zakładce "edu art" w poszczególnych sekcjach: https://www.mdk.lubliniec.pl/informacje/sekcje.