Zajęcia muzyczno-teatralne dla dzieci z Ukrainy


Nowe zajęcia muzyczno-teatralne dla dzieci z Ukrainy. Są to zajęcia ogólnorozwojowe służące integracji ukraińskich dzieci mieszkających w Lublińcu. Prowadzone są w języku ukraińskim.

Uczestnicy mogą próbować swoich sił w różnych technikach muzycznych i teatralnych, uczą się emisji głosu, malują, rozwijają wyobraźnię, a przede wszystkim integrują się ze sobą.

Нові музичні та театральні заняття для дітей з України. Це загальнорозвивальні заходи, спрямовані на інтеграцію українських дітей, які проживають у Люблинці. Вони ведуться українською мовою.

Учасники можуть спробувати свої сили в різноманітних музичних і театральних техніках, навчитися голосозвучання, малювати, розвивати свою уяву і, головне, інтегруватися один з одним.

Informacje organizacyjne

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 16.00-19.00


Instruktor prowadzący

Natalia Denysiuk

Jest absolwentem Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego Ukrainy im. Łesi Ukrainki. Odbyła studia w Instytucie Pedagogiki  na kierunku „Kultura i sztuka”, specjalność „Sztuka muzyczna” w obszarze:  „Magister pedagogiki muzycznej, wykładowca na uczelni wyższej, dyrektor amatorskiej grupy wokalnej”.